Site Logotype

Privacybeleid

Essensi Healing is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Heb je vragen, neem dan contact met ons op via info@essensihealing.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Essensi Healing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij (kunnen) verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • IP-adres (bij online formulieren)
 • Bankrekeningnummer
 • Wachtwoorden
 • Bezoekstatistieken website (anoniem)
 • Bestelde producten
 • Andere (gevoelige) persoonsgegevens welke je achterlaat middels het Essensi Healing aanmeldformulier zoals bijvoorbeeld gegevens over je gezondheid.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Essensi Healing verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling of bestelling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een (online) toestemmingsformulier. Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Essensi Healing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen, e-mailen of maken van een afspraak indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren of aan te bieden
 • Essensi Healing verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Essensi Healing neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Essensi Healing) tussen zit.

Gebruikte systemen en software
Essensi Healing gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen voor de verwerking van klantgegevens. 

 • Mailchimp: Met deze software worden (info) mailings aan relaties verstuurd
 • Hostnet: Met deze software registreren wij domeinnamen en organiseren wij hosting voor onze klanten.

Met bovenstaande bedrijven is waar mogelijk een verwerkersovereenkomst gesloten zodat wij verzekerd zijn van eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Essensi Healing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens – Bewaartermijn
 • Voor- en achternaam – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • Adresgegevens (Correspondentie) – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • Telefoonnummer (Correspondentie) – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • E-mailadres (Correspondentie én facturatie) – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • Geboortedatum – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • IP-adres (bij formulieren) – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie, telefonisch en/of via aanmeldformulier – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • Bestelde producten – 2 jaar na laatste contact / dienst / aanschaf van product / lidmaatschap
 • Internetbrowser en apparaat type (anoniem) – 2 jaar
 • Facturatiegegevens als deze afwijken van bovenstaande gegevens – Zolang de belastingdienst dit eist

Delen van persoonsgegevens met derden
Essensi Healing verkoopt jouw gegevens niet aan derden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Essensi Healing gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@essensihealing.nl.We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Essensi Healing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@essensihealing.nl.