Site Logotype

Magneetveldtherapie

Voldoende inwerking van het aardmagneetveld activeert het lichaam optimaal!

Magneetveldtherapie:

Het aardmagneetveld is een belangrijk onderdeel van de natuurlijke energievoorziening van de mens. Dit veld dringt continu binnen in de hele natuur op aarde. Zo bereikt het aardmagneetveld ook alle delen van het menselijk lichaam en versterkt de werking van de lichaamseigen magneetvelden. Er ontstaan continu magneetvelden in elke cel, elke molecuul en elk atoom. Deze lichaamseigen magneetvelden spelen een belangrijke rol bij de aansturing en uitvoering van alle lichaamsfuncties. De inwerking van het magneetveld van de aarde is daarom essentieel om fit en gezond te blijven.

Normaal gesproken zorgt het aardmagnetisch veld voor de juiste hoeveelheid energie met de juiste frequentie. Doordat wij tegenwoordig vooral binnen leven, in gebouwen, kan het aardmagneetveld niet ongehinderd binnendringen door de ijzeren constructies en de betonnen fundering van gebouwen. De hoeveelheid en samenstelling van het aardmagneetveld dat binnen op het lichaam inwerkt voorziet hierdoor niet in de behoefte van het lichaam. Onze cellen krijgen niet meer de juiste elektromagnetische energie binnen. Er ontstaan hierdoor zwak werkende lichaamseigen magneetvelden waardoor lichaamscellen minder goed herstellen. Het lichaam functioneert daardoor niet optimaal, onze vitaliteit neemt af en we ontwikkelen lichaamsklachten.

''De cellen in ons lichaam zijn als batterijen. Als we getraumatiseerd raken of ziek zijn, verliezen ze hun kracht.''
De werking van Magneetveldtherapie

Een behandeling met magneetveldtherapie is zowel voeding als medicijn en wordt gebruikt om de gezondheid te verzorgen en herstellen. 

Magneetvelden zijn onafscheidelijk verbonden met de atomaire structuur van ons lichaam. Atomen bestaan uit elektrische ladingen, magneetvelden en fotonen. De aantrekkingskracht tussen de positieve en negatieve elektrische ladingen en de beweging van elektronen genereren continu magnetische velden. Zo ontstaan in alle lichaamscellen voortdurend magneetvelden in de atomen en moleculen waaruit ze zijn opgebouwd. Ook in alle vloeistoffen en substanties die het lichaam produceert, zoals bloed, lymfe, hormonen en enzymen, ontstaan magneetvelden in de atomen en moleculen. Al deze lichaamseigen magneetvelden zijn essentieel voor de bouw en werking van ons lichaam.

''Magneetveldtherapie herstelt alle lichaamsfuncties.''

Door op een enigszins kunstmatige manier de elektromagnetische energie met de juist frequenties te geven aan het lichaam, worden cellen gezond “opgeladen” en zijn ze weer de basis voor een optimale regulatie van de gezondheid. Het scalair magneetveld dat wordt uitgezonden door onze applicator is identiek aan het magneetveld van de aarde. Scalaire magneetvelden zijn een speciale vorm van het aardmagneetveld zoals dat aanwezig is op zogenaamde krachtplaatsen in de natuur. Een behandeling met magneetveldtherapie compenseert op effectieve wijze het gebrek aan de inwerking van het aardmagneetveld in het lichaam. Onze apparatuur voor magneetveldtherapie produceert magneetvelden met deze kenmerken:

• een magneetveld met een noord- en zuidpool;
• een lage intensiteit;
• een pulsatie met een breed frequentiespectrum en de Global frequentie;
• een scalair magneetveld door een Tesla-spoel.

Deze kwaliteiten van het magneetveld zijn identiek aan het aardmagneetveld. De werking van dit magneetveld in het lichaam is dan ook hetzelfde. Door de effectieve activatie van alle lichaamsfuncties ontstaan bijzonder goede behandelresultaten. Magneetveldtherapie is geheel pijnloos en is inzetbaar bij lichamelijke-, emotionele- en mentale klachten. 

''Te weinig inwerking van het aardmagneetveld is een oorzaak van lichaamsklachten.''