Site Logotype

Disclaimer

Artikel 1. Definities

1.1. In deze disclaimer worden de volgende definities gebruikt:
a. Essensi Healing: de gebruiker van deze disclaimer: Essensi Healing.

gevestigd aan de van Hoornekade 55 te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 77552946;

b. bezoeker: de bezoeker van de website;
c. website: de website www.essensihealing.nl waar de bezoeker informatie kan vinden over Essensi Healing.

Artikel 2. Inhoud

2.1. Essensi Healing behoudt zich het recht voor de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

2.2. De bezoeker is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de website staat.

2.3. Het aanbod in de webshop en op de website bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de bezoeker mogelijk te maken. Afbeeldingen van de aangeboden diensten en producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden diensten en producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Essensi Healing niet.

Artikel 3. Intellectuele eigendomsrechten

3.1. De intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via de website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal, logo’s en foto’s) berusten bij Essensi Healing. De bezoeker dient de intellectuele eigendomsrechten van Essensi Healing te allen tijde te respecteren. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Essensi Healing (delen van) de inhoud van de website te verveelvoudigen.

Artikel 4. Aansprakelijkheid

4.1. Essensi Healing garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Essensi Healing wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van het (ongestoord) gebruik van de website uitdrukkelijk van de hand.

Artikel 5. Links naar websites van derden

5.1. In het geval dat Essensi Healing links van zijn website naar een website van derden verschaft of een derde toestaat een link van zijn website naar die van de website van Essensi Healing te plaatsen, dan dient de bezoeker zich ervan bewust te zijn dat Essensi Healing geen garantie verleent en geen verantwoording aanneemt met betrekking tot de inhoud of praktijken van zulke derden of hun websites. Zulke websites staan niet onder controle van Essensi Healing en Essensi Healing verschaft deze links en/of staat deze toe uitsluitend als een gemak voor de bezoeker. De opname van een link houdt geen aansluiting, bevestiging of aanname door Essensi Healing in. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.